Asides

Családi adókedvezmény 2015

A családi kedvezmény az összevont adóalapját csökkenti. 

NEM VÁLTOZOTT

2015. évben a kedvezményezett eltartott után érvényesíthető családi kedvezmény havonta és kedvezményezett eltartottanként

 • 62 500 forint egy és két eltartott,

 • 206 250 forint három vagy több eltartott

esetén.

A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult

 • az a magánszemély, aki jogosult a családi pótlékra, ideértve az az esetet is, amikor a gyermeküket bírósági ítélet alapján felváltva gondozó szülők a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) alapján 50-50 százalékban jogosultak a családi pótlékra (közös felügyelet). A közös felügyelet alatt álló gyermekre tekintettel a szülők a családi kedvezményre is 50-50 százalékos arányban jogosultak, tehát saját eltartottjaik számától függően 31 250 (a 62 500 fele) vagy 103 125 (a 206 250 fele) forintot érvényesíthetnek a közösen felügyelt gyermek után. A kedvezményt azonban egymás között nem érvényesíthetik közösen, viszont a (jelenlegi) házastársukkal a rájuk vonatkozó kedvezményt közösen is igénybe vehetik;

VÁLTOZOTT

2015. januárjától kiegészült a családi kedvezmény jogosultjainak köre.

Ennek a változásnak köszönhetően jogosultnak minősül a családi pótlékra jogosult magánszemély, családi pótlékra nem jogosult házastársa.

Például, ha a családban nevelt gyermek, vagy gyermekek élnek a saját gyermekek mellett akkor mind a két házastárs tudja közösen év közben érvényesíteni a kedvezményt.

 • a jogosulttal közös háztartásban élő, családi pótlékra nem jogosult házastársa. 2015. január 1-jétől már év közben is érvényesítheti a családi kedvezményt az a magánszemély, aki nem jogosult ugyan családi pótlékra, de az arra jogosult házastársával közös háztartásban él. Abban az esetben például, ha a házastársak közül csak az egyik minősül nevelőszülőnek a vonatkozó szabályok alapján csak ő jogosult családi pótlékra, 2015-től viszont házastársa is jogosulttá válik arra, hogy adóelőleg-nyilatkozatot tegyen a nevelt gyermek(ek) után járó családi kedvezmény érvényesítésére;

 

 • a várandós nő és a vele közös háztartásban élő házastársa;

 

 • a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek, továbbá a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély.Esetükben saját maga vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozói közül közös döntéssel kiválasztott magánszemély minősül jogosultnak;

 

 • az a magánszemély is, aki bármely külföldi állam jogszabálya alapján családi pótlékra, rokkantsági járadékra, vagy más hasonló ellátásra jogosult.

Amennyiben a családi kedvezményre több magánszemély jogosult, mindenképpen közös nyilatkozatot kell tenniük akkor is, ha a kedvezményt teljes egészében kizárólag a jogosultak egyike érvényesíti. A közös nyilatkozat megtételének kötelezettsége nem vonatkozik a bíróság döntése alapján közösen felügyelt gyermek vér szerinti szüleire, mert ők a kedvezmény 50-50 százalékát a másik szülőtől függetlenül érvényesíthetik. Amennyiben a rájuk eső kedvezményt jelenlegi házastársukkal közösen érvényesítik, úgy természetesen nekik közös nyilatkozatot kell tenniük.

Kedvezményezett eltartott

 • akire tekintettel a magánszemély belföldön családi pótlékra jogosult,
 • aki a családi pótlékra saját jogán jogosult,
 • a rokkantsági járadékban részesülő személy,
 • a magzat (a fogantatás 91. napjától a világra jöttét megelőző hónapig az erről szóló orvosi igazolás alapján),
 • a bíróság döntése alapján közösen felügyelt gyermek mindkét szülőnél, valamint a szülők házastársainál is.

Amennyiben a magánszemély azért érvényesíthet családi kedvezményt, mert külföldi állam jogszabálya alapján ott jogosult családi pótlékra, rokkantsági járadékra, vagy más hasonló ellátásra, kedvezményezett eltartottként azt a magánszemélyt (gyermeket) veheti figyelembe, akire tekintettel a Cst. tv megfelelő alkalmazásával a családi pótlékra való jogosultsága megállapítható lenne.

Eltartott

 • a kedvezményezett eltartott,
 • és a családi pótlékra már nem jogosító személy is, ha Cst. szerint figyelembe vehető a kedvezményezett eltartottak után járó családi pótlék összegének megállapításánál.

Így, ha egy családban 10 és 12 éves gyermekek (kedvezményezett eltartottak) mellett olyan 18 évnél idősebb gyermek is van, aki felsőoktatási intézményben első akkreditált felsőfokú iskolai rendszerű szakképzésben, első egyetemi vagy főiskolai szintű képzésben részt vevő hallgató és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik (eltartott), akkor a családban az eltartottak száma három. Ebben az esetben a kedvezményezett eltartottak (két fő) után fejenként és havonta 206 250 forint adóalapot csökkentő családi kedvezmény vehető igénybe.

A családi kedvezményt az arra jogosult év közben az adóelőleg megállapítása során is érvényesítheti, ha a magánszemély az összevont adóalapba tartozó bevételét olyan kifizetőtől kapja, amely

 • adóelőleget megállapító munkáltatónak, illetve

 • 2015. januárjától a magánszemély részére rendszeres bevételt juttató kifizetőnek

minősül, akkor a kedvezmény érvényesítésére vonatkozó adóelőleg nyilatkozatot adhat ezen kifizetőknek.

Így év közben akár a megbízási díj esetében is érvényesíteni lehet a kedvezményt.

A 2015-ös adóévről szóló bevallásban, munkáltatói elszámolásban a családi kedvezmény csak akkor érvényesíthető, ha az eltartottak, kedvezményezett eltartottak – a magzat kivételével –adóazonosító jele a nyilatkozaton szerepel. A jogszabály ugyan 2015. januárjától él, de ez a kötelezvény a 2016-ban beadott, 2015-ös év értelmében lesz érvényesíthető.

családi adókedvezmény 2015