nyugdíj

2015 – nyugdíj előtt

 

A nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően, már néhány évvel korábban központi kérdéssé válik a „nyugdíj” kérdés.

Nevezetesen, felmerül mindenkiben a kérdés: – mikor mehetek nyugdíjba?

Nézzük meg, hogy 2015-ben kik vonulhatnak nyugdíjba.

2015-ben az 1952. második felében születettek fogják betölteni a nyugdíjkorhatárt, a 62. év betöltését követő 183. napon. (Az első felében születettek már 2014-ben elérték a korhatárt).

Öregségi teljes nyugdíjra szerez jogosultságot az a személy,

 • aki betöltötte a reá irányadó nyugdíjkorhatárt
 • rendelkezik legalább 20 év szolgálati idővel
 • és a nyugdíj megállapításának kezdő napján nem áll biztosítási jogviszonyban.

Öregségi résznyugdíjra lesz jogosult, aki betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárt

 • legalább 15 év szolgálati idővel rendelkezik,
 • és a nyugdíj megállapításának kezdő napján nem áll biztosítással járó jogviszonyban.

A fent leírtakból következik, hogy az öregségi teljes, és résznyugdíj igénybevételének feltétele a biztosítással járó jogviszony előzetes megszüntetése.

 • Nem kell megszüntetni azonban az egyházi szolgálatot, az őstermelői tevékenységet, a választott tisztségviselőnek sem kell lemondani a tisztségéről.

 • Az egyéni vállalkozást és a társas vállalkozást sem kell felszámolni, hiszen az egyéni vállalkozó és a társas vállalkozó a nyugdíjazás pillanatától kiegészítő tevékenységűvé válik.

Ez a szabály vonatkozik a külföldön fennálló biztosítási jogviszonyra is.

Annak továbbra sincs akadálya, hogy a nyugdíj megállapításának „kezdő” napját követően ismét keresőtevékenységet folytasson a már nyugdíjas személy.

Láthatjuk, hogy 2015-ben is csak a nyugdíjkorhatár betöltésétől állapítható meg öregségi nyugdíj.

Ez alól csupán egy kivétel van: a nők negyven év jogosultsági idővel történő nyugdíjbavonulási lehetősége.

Bár 2012 óta  – a fent említett kivételtől eltekintve – csak a korhatár betöltésétől vehető igénybe öregségi nyugdíj, említést kell tenni a nyugdíjnak nem minősülő korhatár előtti ellátás igénybevételének a lehetőségéről is.

A 2011. évi CLXVII. törvényben szabályozott esetekben 2015-ben is van lehetőség korhatár előtti ellátás igénybevételére.

Így például: az 1953-ban született nők, amennyiben 2012. december 31-ig rendelkeznek legalább 37 év szolgálati idővel, az egyéb feltételek fennállása esetén korhatár előtti ellátást vehetnek igénybe, mint ahogy azok a személyek is, akik 2014. december 31-ig korkedvezményre szereztek jogosultságot.

 1. december 31-ét követően újabb korkedvezményre jogosító idő nem szerezhető, de a 2014. december 31-ig megszerzett jogosultság alapján az igény továbbra is érvényesíthető.

Amit még fontos tudni:

 • Az öregségi korhatárt betöltött személyek a nyugdíj folyósítása mellett korlátlanul folytathatnak keresőtevékenységet a versenyszférában. (közszférában nem)

 • A nők kedvezményes nyugdíjában és a korhatár előtti ellátásban részesülők (a korhatár betöltéséig) évente a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát meg nem haladó összeghatárig kereshetnek.

Az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott év december 31-ig, illetve a korhatár betöltéséig az ellátás folyósítása szünetel.

Táblázat az öregségi nyugdíjkorhatár alakulásáról

 1. óta a nyugdíjkorhatár fokozatosan emelkedik.

Öregségi nyugdíjkorhatár

 • aki 1952-ben született, a 62. életév betöltését követő 183. nap,
 • aki 1953-ban született, a betöltött 63. életév,
 • aki 1954-ben született, a 63. életév betöltését követő 183. nap,
 • aki 1955-ben született, a betöltött 64. életév,
 • aki 1956-ban született, a 64. életév betöltését követő 183. nap,
 • aki 1957-ben vagy azt követően született, annak a betöltött 65. életév.

Táborossyné Dr. Morvai Zsuzsanna